El paisatge

La Terra és un planeta dinàmic i canviant. Els seus paisatges són resultat d'un modelatge que realitzen els diferents agents geològics externs (aigua, gel, vent, éssers vius...). La topografia ens permetrà el seu dibuix i per tant la seva representació damunt d'un mapa. Saber-lo interpretar, doncs, es permetrà comprendre millor la rica geografia de la nostra terra.