Què farem?

Aprofundiment en el coneixement de la cèl·lula i els seus orgànuls cel·lulars, els teixits, òrgans, sistemes i aparells, agrupats tenint en compte les 3 funcions vitals dels éssers vius: la nutrició, la relació i la reproducció. Estudi de la dinàmica externa de la Terra, a partir dels efectes dels diferents agents geològics externs, responsables dels fenòmens de la meteorització i erosió...Més

--- TEMES DE BIO & GEO 3r ESO ---

 

BIO & GEO DE 3r ESO