El cos humà i la salut

El nostre organisme és pluricel·lular, format per bilions de cèl·lules especialitzades i agrupades en teixits, òrgans i aparells. L'estudi de la seva anatomia i fisiologia normal ens permetrà determinar el principi patològic d'uns símptomes que descriuran una malaltia. Conèixer quins són els hàbits saludables ens permetrà gaudir d'una vida més satisfactòria.