L'ADN i l'herència

El nucli és el centre de control de la cèl·lula, lloc on trobem l'ADN, una molècula que emmagatzema la informació genètica. L'estudi de l'ADN i els mecanismes de l'herència ens permetrà entendre la biodiversitat del nostre planeta, i els mecanismes evolutius que ens han permès arribar-hi. Tot un repte!