El magmatisme

La Terra és un planeta rocós que continua estant parcialment fos en el seu interior. El magma del seu interior es mou continuament a partir de corrents de convecció que provoquen el moviment de les plaques litosfèriques que suren damunt seu. Quan aquesta lava surt a la superfície es refreda i dóna lloc a roques magmàtiques que amb el temps canviaran transformant-se en sedimentàries i metamòrfiques.