Llibres i articles

El món de la ciència és molt ampli i existeixen múltiples fonts on adquirir coneixement. Els llibres de ciència són eines imprescindibles en el profundiment de les teves habilitats, doncs els seus diferents autors esdevenent autèntics tutors de l'aprenentatge especialitzat.

Per contra els articles tenen la particularitat de ser molt accessibles, ja sigui a partir de diaris, revistes o internet. La seva periodicitat ens ofereix la possibilitat d'estar al dia de les novetats que s'esdevenen en el camp de la ciència.

www.naturaenviu.cat

Portal de Ciències de les Escolàpies Figueres

primer d'ESO

Naturals de 1r d'ESO

optativa segon d'ESO

Botànica de 2n d'ESO

tercer d'ESO

Bio&Geo de 3r d'ESO

optativa tercer d'ESO

Zoologia de 3r d'ESO

quart d'ESO

Bio&Geo de 4t d'ESO

 

LLIBRES

ARTICLES