apunts del tema-- TEMA 3: RELACIÓ -- Informació del tema -- BIOLOGIA DE 3r ESO -- Programació del tema